Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Định dạng hiển thị cho ngày theo format mong muốn

Mình đang có nhu cầu chuyển đổi đối tượng Date thành một chuỗi hiển thị ngày theo format mình muốn: DD/MM/YYYY

Có cách nào để làm điều này trong javascript?

 • Mình có thử một số cách nhưng vẫn chưa ưng ý, mọi người có cách nào hay không ạ?

  windy
    thg 8 17th 2017
 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

2 trả lời

 • Bạn có thể tự viết hàm xử lí theo một số hướng dẫn trên mạng, hoặc sử dụng thư viện sau để xử lí các bài toán về ngày moment.js. Đối với trường hợp format ngày theo DD/MM/YYYY, có thể làm như sau:

  var date = new Date();
  var formattedDate = moment(date).format('DD/MM/YYYY');
 • Tớ hay dùng cách này để không phụ thuộc quá nhiều vào thư viện bên ngoài.

  
  Date.prototype.ddmmyyyy = function () {
  
   var yyyy = this.getFullYear().toString();
   var mm = (this.getMonth() + 1).toString(); // getMonth() is zero-based
   var dd = this.getDate().toString();
  
   return (dd[1] ? dd : "0" + dd[0]) + '-' + (mm[1] ? mm : "0" + mm[0]) + '-' + yyyy;
  };
  
  var date = new Date();
  date.ddmmyyyy();

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript datetime hoặc hỏi câu hỏi mới.