Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Disable zoom đối với input focus trong trang web Android

Tình hình là thế này, tôi có một trang web (chỉ dành cho thiết bị Android) và trong trang đó tôi có một input box (một text box cụ thể) và khi nó được focus thì trình duyệt phóng to ra (zoom in). Tôi không muốn nó phóng to - nghe tưởng chừng dễ lắm, đúng không?

Buồn cười ở chỗ: Tôi phải có khả năng zoom in tổng quát, vậy nên đừng nói tôi rằng code này sẽ có tác dụng

<meta name='viewport' content='user-scalable=0'>

Nó sẽ không có hiệu quả với tôi

Ngoài ra, input box cũng không nhận được sự kiện click. Sự kiện này xảy ra khi một button khác được click vào và được focus tự động.

Đây là những gì tôi đã thử và chúng đã thất bại cho đến nay:

jQuery('head meta[name=viewport]').remove();
jQuery('head').prepend('<meta name="viewport" content="width=720px;intial-scale=1.0;maximum-scale=1.0;user-scalable=no" />');
jQuery("#locationLock input").focus();
jQuery('head meta[name=viewport]').remove();
jQuery('head').prepend('<meta name="viewport" content="width=720px;intial-scale=1.0;maximum-scale=1.0;user-scalable=yes" />');

Code dưới đây cũng không thành công:

<input type='text' onfocus="return false">

Và code này cũng vậy:

jQuery("#locationLock input").focus(function(e){e.preventDefault();});

Còn ý tưởng nào không?

  1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
  2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
  3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
  4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
  5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

  • Code sau đây đã có hiệu quả với tôi (Android Galaxy S2):

    <meta name="viewport" content="width=device-width, height=device-height,  initial-scale=1.0, user-scalable=no;user-scalable=0;"/>

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript jquery android html hoặc hỏi câu hỏi mới.