Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Kiểm tra phần tử thuộc array javascript

Có cách nào để kiểm tra phần tử có thuộc mảng (array) bằng javascript hay không?

 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • Dùng hàm find.

  // Vd: cần tìm phần tử có myPropperty là 'gia tri can tim'
  [{ myProperty: 'gia tri can tim' }, { myProperty: 'gia tri khac' }].find((element) => (element.myProperty === 'gia tri can tim'))
  • Cách này khá hay. Good jobs!

   Phương Huỳnh
     thg 8 08th 2017
  • Hay đó bạn. Nice !

   windy
     thg 8 08th 2017

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript xuan-nguyen hoặc hỏi câu hỏi mới.