Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Lấy ra phiên bản Android trong trình duyệt bằng Javascript

Tôi đang xây dựng một ứng dụng web và muốn vô hiệu hóa các hiệu ứng transition trên các thiết bị Android trong phiên bản 3.0.

Có cách nào để lấy số phiên bản Android bằng Javascript trong trình duyệt không? Nếu có thì làm thế nào?

 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • Sử dụng code dưới đây để lấy được 2 chữ số phiên bản của Android

  var ua = navigator.userAgent;
  if( ua.indexOf("Android") >= 0 )
  {
   var androidversion = parseFloat(ua.slice(ua.indexOf("Android")+8)); 
   if (androidversion < 2.3)
   {
     // do whatever
   }
  }

  Ví dụ

  Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 2.2.1; fr-ch; A43 Build/FROYO) AppleWebKit/533.1 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile Safari/533.1

  Sẽ trả về Android Version = 2.2

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript android website hoặc hỏi câu hỏi mới.