Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Cách sử dụng jquery css cho nhiều thuộc tính css

Mình đã biết cách thay đổi css của một thẻ html bằng jquery bằng cách

var myTag = $(".myTag");
myTag.css("width", "20px");

Tuy nhiên mình gặp phải vấn đề khi thay đổi một loạt các thuộc tính như: width, height, background. Thay vì gọi hàm css() nhiều lần, mình chỉ muốn gọi 1 lần. Còn thông tin các thuộc tính css mình sẽ lưu ở một object khác. Có cách nào để làm điều này không?

// object mình lưu styles 
var myStyles = {
  width: "140px",
  height: "20px",
  background: "#696969"
}
 • Đơn giản mà........ :|

  Phương Huỳnh
    thg 8 08th 2017
 • Giúp mình với, sắp tới giờ nộp bài rùi :(

  Phong Sake
    thg 8 08th 2017
 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • Bạn làm như sau là được

  var myStyles = {
    width: "140px",
    height: "20px",
    background: "#696969"
  }
  
  var myTag = $(".myTag");
  myTag.css(myStyles);

  Mạnh mẽ lên!

  • Sặc, đơn giản vậy. Cảm ơn bạn nhé ^^

   Phong Sake
     thg 8 08th 2017

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript jquery css hoặc hỏi câu hỏi mới.