Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Làm sao bỏ định dạng thập phân 0(zero) trong javascript

Có các số thập phân sau cùng là số 0 thì dùng thư viện hoặc dùng hàm của javascript để format và hiễn thi trên view html:

 1. Số 120.0 -> 120 // sau format
 2. Số 120.00 -> 120 // sau format
 3. Số 120.340 -> 120.34 // sau format
 4. Số 120.01 -> 120.01 // sau format

Cập nhập giải pháp.

Dùng function dưới:

function removeTrailingZeros(numberString) { return parseFloat(numberString).toLocaleString(); }

 • Số 120.00 -> 120.00 // sau format. Thấy giống nhau mà?

  Với console.log(120.0) nó tự đông bỏ số 0 ở sau rồi mà.

  Xuân Nguyễn
    thg 8 08th 2017
 • Đã cập nhập lại Số 120.00 -> 120 // sau format

  DoN
    thg 8 08th 2017
 • Bỏ khi nào vây? thấy console.log(120.0) nó in ra kết quả là 120 rồi mà.

  Xuân Nguyễn
    thg 8 08th 2017
 • không dùng console.log được vì hiện tại sever trả về kết quả 120.340 sau đó format 120.34 để update lại giá trịtrên view html.

  DoN
    thg 8 08th 2017
 • có khi server trả về String ko ta? Cho xin đoạn code format và update lên view để coi thử?

  Xuân Nguyễn
    thg 8 08th 2017
Hiển thị tất cả 7 bình luận>
 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • Dùng cách này thử.

  function removeTrailingZeros(numberString) {
    return parseFloat(numberString).toLocaleString();
  }
  
  console.log(removeTrailingZeros('120.0'));
  console.log(removeTrailingZeros('120.00'));
  console.log(removeTrailingZeros('120.340'));
  console.log(removeTrailingZeros('120.01'));
  • Dùng parseFloat(numberString).toLocalesString() giải quyết được vấn đề trên.Thank.

   DoN
     thg 8 18th 2017

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript xuan-nguyen hoặc hỏi câu hỏi mới.