Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Tính độ dài của dictionary (javascript)

Mình hiện đang sử dụng cách này để lấy độ dài của dict (object chỉ chứa các cặp key, value):

function getDictLength(dict) {
  var count = 0;

  for (var key in dict) {
    count++;
  }

  return count;
}

Cách của mình khá dài. Có cách nào ngắn và hiệu quả hơn không?

 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • Bạn có thể dùng cách sau:

  var dict = {
    dog: 1,
    cat: 2,
    pig: 3
  };
  
  var dictLength = Object.keys(dict).length;

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript hoặc hỏi câu hỏi mới.