Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Đọc ghi binary file bằng javascript

Các ngôn ngữ như c++, python, java đều có các package cho phần IO. Có cách nào để đọc, ghi một tập tin nhị phân (binary file) bằng javascript không?

 • Mọi người giúp em với :(

  nhợn
    thg 8 17th 2017
 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • Javascript có thể làm điều đó với nodejs. Bạn có thể đọc ghi file như những ngôn ngữ khác, đối với việc ghi file nhị phân (binary), bạn có thể tham khảo thêm hàm writeFile của module fs https://nodejs.org/api/fs.html

  fs.writeFile('message.txt', binaryBuffer, 'binary', (err) => {
   if (err) throw err;
   console.log('The file has been saved!');
  });

  Hoặc cách sau

  var fs = require('fs');
  var wstream = fs.createWriteStream('myBinaryFilePath');
  wstream.write(binaryBuffer);
  wstream.end();
  • Cám ơn đại ka....

   nhợn
     thg 9 07th 2017

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript file hoặc hỏi câu hỏi mới.