Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Đọc xml file bằng javascript

Theo mình biết, javascript hỗ trợ đọc json file rất tốt. Nhưng có một project trên lớp yêu cầu đọc link XML (vd: http://example.com/data.xml), rồi hiển thị trên website (dùng HTML thuần). Mình có thấy trên stackoverflow có chỉ một vài cách nhưng nó hơi rườm rà và khó hiểu, giải pháp trên stackoverflow. Mình muốn hỏi là: có thư viện hoặc phương pháp nào đơn giản và dễ hiểu hơn để đọc link file XML bằng javascript không?

 • Có ai giúp với :(

  nhợn
    thg 8 17th 2017
 • Link stackoverflow của bạn đã có câu trả lời, nhưng hơi luộm thuộm. Mình đã tinh gọn lại ý chính trong phần trả lời bên dưới. Hy vọng giúp được bạn.

  Huy Đức
    thg 9 07th 2017
 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • Để đọc một chuỗi XML trong trang web, bạn có thể sử dụng DomParser như sau:

  var txt, parser, xmlDoc;
  txt = "<note>" +
   "<to>Tove</to>" +
   "<from>Jani</from>" +
   "<heading>Reminder</heading>" +
   "<body>Don't forget me this weekend!</body>" +
   "</note>";
  
  parser = new DOMParser();
  xmlDoc = parser.parseFromString(txt,"text/xml");
  
  var toData = xmlDoc.getElementsByTagName("to")[0].childNodes[0].nodeValue;

  Tham khảo hướng dẫn trong này : https://www.w3schools.com/xml/xml_parser.asp

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript xml read hoặc hỏi câu hỏi mới.