Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Vị trí dấu mũ (caret) trong JavaScript

Tôi đang phát triển một ứng dụng ngân hàng di động và tôi quan tâm đến việc định dạng input tiền tệ theo thời gian thực.

Tôi đã thử nghiệm autoNumeric pluginjQuery Format Currency Plugin nhưng cả hai đều có vấn đề về vị trí con trỏ trên các trình duyệt Android 2.*.

Có ai có giải pháp JavaScript nào có thể tương thích với các trình duyệt này không?

  1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
  2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
  3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
  4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
  5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

  • Tôi không biết nhiều về autoNumeric, nhưng http://code.google.com/p/jquery-formatcurrency/ thì có thể sẽ dùng được đấy. Ví dụ jsFiddle mà bạn đã đăng, nó không thể đặt dấu mũ (caret) đúng vị trí trên trình duyệt desktop của tôi được, nhưng jquery format currency thì lại có thể làm được, và nó cũng có thể làm được trên điện thoại Android của tôi (Jellybean). (Trên Gingerbread, thanh con trỏ nhấp nháy có thể nhảy đến cuối dòng, nhưng bạn vẫn có thể chỉnh sửa ở cuối dòng). Xem thử bản demo: http://www.bendewey.com/code/formatcurrency/demo/format_as_you_type .html

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript android jquery mobile cross-browser hoặc hỏi câu hỏi mới.