Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Ứng dụng Web toàn màn hình (fullscreen) dành cho Android

Tôi muốn chạy ứng dụng Web của mình, được lập trình với HTML5, ở chế độ toàn màn hình (fullscreen) trên Android. (Ẩn thanh trạng thái (status bar) và thanh địa chỉ/thanh điều hướng (address/navigation bar))

Trong iOS chỉ cần viết:

<meta name="apple-mobile-web-app-capable" content="yes" /> 
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

Nhưng trong Android thì lại không chạy được.

Có rất nhiều giải pháp với Javascript, nhưng tất cả các giải pháp mà tôi đã thử đều không hiệu quả.

Có ai có cách giải quyết nào không?

 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • Tôi đã giải quyết được vấn đề này trên Chrome dành cho Android.

  Thêm code dưới đây vào thẻ head:

   <meta name="mobile-web-app-capable" content="yes"> 

  Sau đó, trong menu trình duyệt Chrome, chọn Add to Homepage. Biểu tượng (Icon) này sẽ mở trang web của bạn lên toàn màn hình.

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript android html5 web-applications hoặc hỏi câu hỏi mới.