Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

VBA trong excel là gì?

Mình thấy nhiều người nói rất nhiều vấn đề trong excel có thể giải quyết bằng VBA mà excel thuần rất khó để giải quyết hoặc mất rất nhiều thời gian để cho kết quả. Vậy VBA là gì? Mình phải học từ đâu?

 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • VB (Visual Basic) là một ngôn ngữ lập trình. VBA (Visual Basic for Applications) trong Excel là một ứng dụng của VB trong phần mềm Microsoft Excel. Đúng như bạn nói, nó có thể giải quyết các vấn đề phức tạp mà bạn không thể thực hiện bằng các chức năng bình thường của Excel.

  Để học các sử dụng, việc trước tiên là bạn cần phải biết các thành phần cơ bản của ngôn ngữ lập trình VB(Visual Basic). Nếu bạn đã có căn bản về lập trình thì có thể bỏ qua bước này. Nếu chưa thì bạn có thể tham khảo một số khái niệm sau:

  Cơ bản Visual Basic

  • Biến (Variables): là một cái tên dùng để đặt cho dữ liệu.

  Ví dụ: Bạn có 10 con gà, bạn đặt tên cho số lượng gà của bạn là “myChickenCount" Cú pháp trong VB:

  Dim myChickenCount As Integer
  
  myChickenCount = 10
  • Kiểu dữ liệu (Data types): mỗi giá trị sẽ có kiểu dữ liệu tương ứng. Một số kiểu dữ liệu thông dụng: số nguyên (Integer), chữ(String), tiền tệ (Currency), ngày tháng (Date), nhị phân (Boolean)

  Ví dụ:

  Dim myChickenCount As Integer
  • Mệnh đề điều kiện - nếu ... thì ... ( If Then Statement): lựa chọn hành động sẽ làm nếu thoả mãn điều kiện

  Ví dụ:

  Dim score As Integer, result As String
  score = 70
  
  If score >= 60 Then
    result = "pass"
  Else
    result = "fail"
  End If
  • Vòng lặp (Loop): thực hiện một hành động giống nhau nhiều lần

  Ví dụ:

  Dim i As Integer
  
  For i = 1 To 6
    Cells(i, 1).Value = 100
  Next i
  • Phương thức (Function): mô tả một hành động

  Ví dụ: cho 2 số x, y, thực hiện phép tính (x+y)*2 và trả về kết quả. Nếu x < 0 thì trả về -1

  Function TinhToan(x As Integer, y As Integer) As Integer
   If x < 0 Then
    TinhToan = -1
   Else
    TinhToan = (x + y)*2
   End If
  End Function
  
  Dim z as Integer
  
  z = Add(x, y)

  Ứng dụng VB trong Excel

  Sau khi đã nắm một số kiến thức cơ bản về lập trình VB. Tiếp theo là thực hành các ứng dụng của VB trong Excel. Bạn có thể làm theo các hướng dẫn trong link sau: http://www.excel-easy.com/vba.html

  Nếu có thắc mắc thêm trong quá trình tự học, bạn có thể tổng hợp lại và tạo các câu hỏi khác để mình có thể giúp đỡ.

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ vba excel hoặc hỏi câu hỏi mới.