Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Làm sao để điện thoại truy cập không dây để lấy dữ liệu trong máy tính?

Mình học bên điện tử, đụng vấn đề tới đâu thì làm tới đó. Mấy bạn cho mình hỏi mình muốn dùng điện thoại để lấy dữ liệu được lưu trong máy tính (mình tạm gọi nó là cơ sở dữ liệu) không dây thì mình cần phải làm như thế nào? Mình định lưu dữ liệu đó vào SQLite rồi up lên Internet (Server hay Cloud gì đó) rồi trong điện thoại mình truy cập internet vào CSDL đó để lấy dữ liệu ra có được không vậy? Phần mềm trên máy tính mình dùng C++, Qt platform. Cho mình cảm ơn.

 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • Mô hình hoạt động như sau:

  Điện thoại - Mạng Lan - Máy chủ (Qt restful web server) - Cơ sở dữ liệu (Sqlite)

  Máy chủ

  • Bạn sẽ phải thiết lập restfult web server bằng Qt. Thông tin trao đổi giữa server và điện thoại của bạn sẽ dữ liệu theo định dạng json
  • Khi start server, nó sẽ chạy trên port mà bạn chỉ định
  • Tiếp đến, server cần phải đọc được thông tin từ cơ sở dữ liệu (Sqlite) và phản hồi lại sau mỗi request từ điện thoại của bạn

  Ví dụ: - Máy bạn có địa chỉ ip trong mạng LAN là: 192.168.0.19

  • Bạn tạo web server trên port: 3000

  • Bạn tạo một api hỗ trợ lấy thông tin của người dùng theo id (/user/)

  • Điện thoại sẽ tạo một http request tới http://192.168.0.19:3000/user/10

  • Server đọc thông tin từ cơ sở dữ liệu

  • Rồi trả về dữ liệu dưới dạng json

  {
  "name": "Jackson",
  "age": 18
  }

  Điện thoại

  Định dạng json được hỗ trợ trên tất cả các ngôn ngữ lập trình. Bạn chỉ cần tạo http request và nhận kết quả trả về thôi.

  Lưu ý: nếu bạn muốn làm game thì bạn nên nghiên cứu về socket, còn phần trả lời của mình chỉ áp dụng tốt cho ứng dụng trên điện thoại.

  • Nhờ bạn chỉ mà mình bớt thời gian mò mẫm đáng kể, cám ơn bạn

   Long Kull
     thg 9 16th 2017

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ qt sqlite c hoặc hỏi câu hỏi mới.