Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Cách viết SQL Cho Quan hệ có nhiều tập khóa?

Không biết Post ở đây có đúng không. Mình có 1 quan hệ như sau

**THONGTINNGH**I (**MaNV_Nghi,Ca,Ngay** / **MaNV_TT,Ca,Nga**y)

Trong đó có hai tập khóa là: MaNV_Nghi,Ca,Ngay và MaNV_TT,Ca,Ngay. Khi cài đặt khóa thì phải tạo như thế nào?Cảm ơn mọi người

CREATE TABLE THONGTINNGHI
(
)
  1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
  2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
  3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
  4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
  5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

0 trả lời

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ database sql hoặc hỏi câu hỏi mới.