Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Ẩn actionbar khi scrollview

Mọi người cho em hỏi có cách nào để lồng 2 hiệu ứng này vào trong 1 không ạ, như chplay của google

9e4c526abc4c4a9070c0ac4f607e2bff9127cd02.gif 2258b3572403e8e0fe59f64dfddb1f39614da7af.gif

  1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
  2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
  3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
  4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
  5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

0 trả lời

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ android hoặc hỏi câu hỏi mới.