Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Tìm index của tất cả substring trong string

Có cách nào để lấy tất cả index của substring trong string?

Ví dụ: 'black eyes, blue sky'

Index của substring 'bl' => [0, 12]

 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • Mình hay sử dụng cách này

  function findAllIndex(str, pattern) {
    var indices = [];
    var index = str.indexOf(pattern);
  
    while (index > -1) {
      indices.push(index);
      index = str.indexOf(pattern, index+1);
    }
  
    return indices;
  }
  • Ồ, ra là hàm indexOf còn được sử dụng theo cách này, cảm ơn bạn

   Huy Đức
     thg 9 13th 2017

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript substring index hoặc hỏi câu hỏi mới.