Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Viết hàm login (db là mongodb , trên expressjs)

// POST method for login
router.post('/login', function (req, res) {
 /* Body must be in this JSON format
  * {
  *  username: "",
  *  password: ""
  * }
  */

 console.log(req.body);
 res.json(req.body);
});

Mình cần viết hàm login vào đoạn code trên , nhưng mình search cú pháp ko ra, ai có thể trợ giúp mình với

 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

1 trả lời

 • passportjs là giải pháp tối ưu được sử dụng rộng rãi trên thị trường. Bạn có thể tham khảo hướng dẫn tại đây: http://passportjs.org/docs

  Ở đây họ có giải thích và trình bày các đoạn code cho hàm login. Cũng như những phần tinh chỉnh (configure) passportjs để phối hợp với mongodb để kiểm tra thông tin đăng nhập hợp lệ hay không.

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ nodejs javascript mongodb expressjs hoặc hỏi câu hỏi mới.