Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

[Android] Giúp đăng nhập Facebook trên app android

Mình đã thử nhiều cách search nhiều trang web xem hướng dẫn về tạo đăng nhập facebook trên app android nhưng đều không hiểu quả. Mình đã vào xem hướng dẫn trên https://developers.facebook.com/4 nhưng vẫn không biết cách làm. Mong mọi người nói sơ qua về phương thức hoạt động của việc thêm đăng nhập facebook và các phương thức cần thiết để tạo đăng nhập trên facebook.

Mình đã có Key hash rồi giờ cần làm gì ạ? À, mình dùng khi click vào ImageView để đăng nhập facebook. Mình xin cảm ơn!

  1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
  2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
  3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
  4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
  5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

0 trả lời

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ android facebook hoặc hỏi câu hỏi mới.