Khám phá
Trả lời
Hỏi
Đăng nhập

Làm thế nào để làm mới (refresh) một trang với jQuery?

Làm thế nào để làm mới (refresh) một trang với jQuery?

 1. Bạn sẽ nhìn thấy những mũi tên trong mỗi trang câu hỏi. Chúng cho phép bạn bỏ phiếu thuận / bỏ phiếu chống theo sự liên quan của các câu hỏi / trả lời.
 2. Chỉnh sửa câu hỏi của bạn / câu trả lời nếu bạn muốn thay đổi hoặc cập nhật nó.
 3. Nếu bạn không hiểu điều gì đó về câu hỏi, để lại nhận xét hỏi. Những vùng cho câu trả lời chỉ được sử dụng cho câu trả lời.
 4. Nếu tác giả của một câu hỏi đánh dấu một câu trả lời như giải pháp, nhãn hiệu này sẽ được hiển thị.
 5. Nhấn vào đây để xem thêm chi tiết về những hoạt động của hệ thống!

2 trả lời

 • Sử dụng location.reload():

  $('#something').click(function() {
    location.reload();
  });
  

  Hàm reload() có thể nhận thêm một tham số true để buộc trang tải lại từ server chứ không tải lại từ bộ nhớ cache. Tham số đó mặc định là false , do đó, trang sẽ tải lại (refresh) từ bộ nhớ cache của trình duyệt.

 • location.reload();
  

  Hoạt động trên tất cả các trình duyệt thậm chí không có jQuery

Không phải là câu trả lời bạn đang tìm kiếm? Tìm kiếm câu hỏi khác với các thẻ javascript jquery refresh reload hoặc hỏi câu hỏi mới.